Statystyki indywidualne

BLS Liga 1 X edycja Białostockiej Ligi Sportu w koszykówce Faza zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Minuty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Jakub Dziarnowski 5 18,8 30,6 8,4 15 56 0 0,2 0 2 2,6 76,92 8,4 15,2 55,26 27,2
2 Jarosław Grzybko 9 18 31,11 5,33 10,22 52,17 1,44 5,44 26,53 3 4,44 67,5 6,78 15,67 43,26 15,67
3 Marcin Monach 1 16 32 7 8 87,5 0 4 0 2 2 100 7 12 58,33 27
4 Krzysztof Gąsowski 8 15,88 34,5 3 5 60 2,25 7,25 31,03 3,13 3,5 89,29 5,25 12,25 42,86 13,13
5 Piotr Werbel 6 15,83 32,83 4,17 8,5 49,02 1,33 7,67 17,39 3,5 4,5 77,78 5,5 16,17 34,02 15,33
6 Krzysztof Kossakowski 10 14,6 30 6,7 15,2 44,08 0,2 1,2 16,67 0,6 2,1 28,57 6,9 16,4 42,07 9,9
7 Tomasz Ejsmont 8 14 27,25 2,88 5 57,5 2,13 5,5 38,64 1,88 2,88 65,22 5 10,5 47,62 12,38
8 Adrian Grygiewicz 4 14 32,25 3,25 7,5 43,33 1,75 5,5 31,82 2,25 3,25 69,23 5 13 38,46 12
9 Łukasz Dunikowski 8 13,63 36,88 5,5 10,63 51,76 0 0,13 0 2,63 4,63 56,76 5,5 10,75 51,16 19,75
10 Krystian Hołubowicz 12 12,83 32,25 2,92 7,33 39,77 2,17 6,5 33,33 0,5 0,83 60 5,08 13,83 36,75 10,83
11 Jakub Jóźwiuk 10 12,8 30,2 3,7 6,9 53,62 0,9 3 30 2,7 4,3 62,79 4,6 9,9 46,46 14,2
12 Łukasz Kaczanowski 5 12,8 33 3,6 8,8 40,91 1,2 5,8 20,69 2 2,4 83,33 4,8 14,6 32,88 10
13 Karol Rudak 10 12,6 27,3 3,4 7,4 45,95 1,2 3,9 30,77 2,2 3,2 68,75 4,6 11,3 40,71 10,2
14 Krzysztof Dębicki 5 12,4 30,6 4,8 8,6 55,81 0 0 0 2,8 3,4 82,35 4,8 8,6 55,81 14,8
15 Marcin Kotarski 9 12 32,22 2,56 6 42,59 2,11 6 35,19 0,56 1,11 50 4,67 12 38,89 11,56
16 Tomasz Jarmulak 11 11,91 33,73 4,55 7 64,94 0 0 0 2,82 3,27 86,11 4,55 7 64,94 15,55
17 Piotr Sianko 12 11,5 29,58 3,92 7,08 55,29 0,92 4,08 22,45 0,92 1,83 50 4,83 11,17 43,28 11,92
18 Mariusz Czerwiński 12 11,42 28 3,58 7,92 45,26 1,33 4,42 30,19 0,25 0,42 60 4,92 12,33 39,86 7,08
19 Marcin Falkowski 10 11,3 35,5 3,8 8,4 45,24 0,8 3,8 21,05 1,3 2,6 50 4,6 12,2 37,7 15,8
20 Przemysław Ostrowski 8 11,25 27,5 2,38 5,88 40,43 1,75 5,63 31,11 1,25 2,38 52,63 4,13 11,5 35,87 7,5
21 Piotr Jakubowski 11 11,18 27,82 4,18 7,73 54,12 0,18 0,82 22,22 2,27 2,36 96,15 4,36 8,55 51,06 17,82
22 Tomasz Szczepiński 8 11 29,75 3,13 7,25 43,1 1,13 5,25 21,43 1,38 1,63 84,62 4,25 12,5 34 10
23 Konrad Andrearczyk 5 10,6 28 2,6 8,6 30,23 0,6 1,4 42,86 3,6 4,6 78,26 3,2 10 32 7,2
24 Kamil Kaliszewski 12 10,5 29,25 3,17 6,5 48,72 0,5 2,17 23,08 2,67 3,33 80 3,67 8,67 42,31 9,83
25 Krzysztof Sielwończuk 10 10,5 30,2 3,6 5,7 63,16 0,5 2,1 23,81 1,8 2,6 69,23 4,1 7,8 52,56 8,8
26 Daniel Milewski 11 10,45 31,09 2,73 6,36 42,86 1,36 3,45 39,47 0,91 1,36 66,67 4,09 9,82 41,67 12,27
27 Mateusz Grzywa 5 10,4 28 1,6 3 53,33 2,4 7,2 33,33 0 1 0 4 10,2 39,22 5
28 Paweł Dzikiewicz 9 10,11 34,22 2,56 5,67 45,1 1 4,11 24,32 2 2,89 69,23 3,56 9,78 36,36 10,78
29 Andrzej Gromadski 11 10,09 25,09 4,55 9,36 48,54 0 0,09 0 1 1,55 64,71 4,55 9,45 48,08 14,45
30 Dawid Żabiński 11 10,09 32,64 1,82 2,73 66,67 1,91 9,73 19,63 0,73 1,09 66,67 3,73 12,45 29,93 7,45
31 Dawid Kromer 9 9,67 27,11 2,44 6,78 36,07 1,11 5,22 21,28 1,44 2,11 68,42 3,56 12 29,63 5,56
32 Daniel Kołodziej 10 9,6 26,9 3,1 6,1 50,82 0,7 3,9 17,95 1,3 1,8 72,22 3,8 10 38 6,7
33 Adam Ćwikowski 4 9,5 24,5 4 8,5 47,06 0,25 0,75 33,33 0,75 3 25 4,25 9,25 45,95 12,25
34 Dariusz Czarniecki 5 9,2 31,4 3,4 4,8 70,83 0,4 3,4 11,76 1,2 2,2 54,55 3,8 8,2 46,34 7,8
35 Maciej Czerwiński 11 9,18 32 2 4,73 42,31 1,64 5,09 32,14 0,27 0,45 60 3,64 9,82 37,04 10,82
36 Wojciech Milczunas 6 9 30,17 3,67 9,17 40 0 0 0 1,67 2,33 71,43 3,67 9,17 40 11,17
37 Emil Porowski 6 8,83 31 3,17 7 45,24 0,17 1 16,67 2 3,67 54,55 3,33 8 41,67 13,67
38 Andrzej Żałobiński 12 8,83 28,83 1,5 3,42 43,9 1,42 3,92 36,17 1,58 2,25 70,37 2,92 7,33 39,77 8,92
39 Maciej Jabłokow 3 8,67 28,33 4,33 8 54,17 0 0 0 0 0 0 4,33 8 54,17 7,67
40 Szczepan Barszczewski 9 8,44 24,56 3,33 6,67 50 0 0,11 0 1,78 3,22 55,17 3,33 6,78 49,18 7,33
41 Jarosław Zajkowski 11 8,09 30,18 0,55 2,18 25 1,82 4,36 41,67 1,55 1,64 94,44 2,36 6,55 36,11 10,45
42 Tomasz Bondar 10 8 29,5 2,2 3,9 56,41 1,1 4,8 22,92 0,3 0,9 33,33 3,3 8,7 37,93 9,2
43 Krzysztof Kardel 12 7,75 30 2,17 4,42 49,06 0,67 2,5 26,67 1,42 2 70,83 2,83 6,92 40,96 10,58
44 Mariusz Czarniecki 12 7,67 27,83 2,17 4,75 45,61 0,92 3,42 26,83 0,58 0,75 77,78 3,08 8,17 37,76 10,17
45 Algis Łukaszewicz 8 7,38 30,13 2,75 5,63 48,89 0,13 0,75 16,67 1,5 2,38 63,16 2,88 6,38 45,1 15,13
46 Andrzej Duda 9 7,33 20,89 3,22 6,11 52,73 0,11 1,44 7,69 0,56 0,67 83,33 3,33 7,56 44,12 5,33
47 Wojciech Szypulski 7 7,29 24,71 3,14 6,43 48,89 0,14 1,57 9,09 0,57 0,71 80 3,29 8 41,07 10
48 Piotr Sakowicz 12 7,17 34,42 1,25 2,92 42,86 1 3,83 26,09 1,67 2,5 66,67 2,25 6,75 33,33 9,58
49 Karol Kajkowski 8 7,13 24,25 3 5,63 53,33 0,13 0,25 50 0,75 1,13 66,67 3,13 5,88 53,19 11,88
50 Adam Mielko 5 7 21,6 2,4 7 34,29 0,2 2 10 1,6 2,6 61,54 2,6 9 28,89 5,8
51 Karol Pogorzelski 1 7 36 3 5 60 0 2 0 1 2 50 3 7 42,86 3
52 Adrian Stolarz 4 7 31 2,75 5 55 0,5 4 12,5 0 0 0 3,25 9 36,11 12,75
53 Łukasz Bujno 8 6,75 29,63 2,88 7,38 38,98 0 0,25 0 1 1,75 57,14 2,88 7,63 37,7 8
54 Łukasz Sawicki 8 6,75 27,88 1,75 4 43,75 0,88 3,13 28 0,63 0,88 71,43 2,63 7,13 36,84 6,38
55 Przemysław Czerepski 10 6,5 26,9 2,1 4,2 50 0,3 1,4 21,43 1,4 2,4 58,33 2,4 5,6 42,86 9,1
56 Robert Jabłoński 10 6,3 31,2 2,2 5,6 39,29 0,5 2,5 20 0,4 0,9 44,44 2,7 8,1 33,33 4,1
57 Piotr Iwaniuk 7 6,29 27 2,57 5,29 48,65 0,14 0,71 20 0,71 1,14 62,5 2,71 6 45,24 7,57
58 Piotr Bołtryk 12 6,17 28,83 2,33 5,5 42,42 0 0,08 0 1,5 2 75 2,33 5,58 41,79 13,17
59 Marcin Tomasz Fiedorowicz 1 6 22 3 8 37,5 0 0 0 0 0 0 3 8 37,5 4
60 Wojciech Kania 2 6 27,5 1 2 50 1 3,5 28,57 1 1 100 2 5,5 36,36 5,5
61 Mariusz Sokołowski 4 6 21,25 1,75 5,25 33,33 0,25 1 25 1,75 2,75 63,64 2 6,25 32 4,25
62 Rafał Zdanowicz 12 6 21,67 0,25 1,17 21,43 1,67 4,5 37,04 0,5 0,83 60 1,92 5,67 33,82 6
63 Dominik Weremijewicz 11 5,91 35,36 1,91 3,73 51,22 0,45 1,73 26,32 0,73 1,55 47,06 2,36 5,45 43,33 12,82
64 Benedykt Fornahl 7 5,86 30,14 1,71 4,14 41,38 0,71 2,71 26,32 0,29 0,57 50 2,43 6,86 35,42 6,14
65 Tomasz Gąsowski 10 5,7 28,5 2 4 50 0,4 1,8 22,22 0,5 0,9 55,56 2,4 5,8 41,38 8,1
66 Łukasz Czaban 9 5,56 27,11 2,22 5,44 40,82 0,22 0,67 33,33 0,44 0,78 57,14 2,44 6,11 40 7,56
67 Tomasz Niemirowicz 11 5,55 18,73 2 4,36 45,83 0,27 2,45 11,11 0,73 1,09 66,67 2,27 6,82 33,33 3
68 Tomasz Aniśko 11 5,45 29,82 2,27 5,18 43,86 0,09 0,82 11,11 0,64 0,73 87,5 2,36 6 39,39 9,55
69 Przemysław Iwaniuk 5 5,2 28,2 1,8 8,2 21,95 0 0,2 0 1,6 2 80 1,8 8,4 21,43 2
70 Zbigniew Karwowski 9 5 22,44 1,89 4,22 44,74 0,22 1,11 20 0,56 0,78 71,43 2,11 5,33 39,58 5,67
71 Paweł Kopczewski 5 5 22,6 1 3,2 31,25 0,6 3,4 17,65 1,2 1,6 75 1,6 6,6 24,24 4,2
72 Roman Rutkowski 11 5 23,18 1,73 3,36 51,35 0,36 0,73 50 0,45 0,64 71,43 2,09 4,09 51,11 8,64
73 Marcin Wroczyński 12 4,83 25,17 2,17 5,83 37,14 0 0 0 0,5 1,17 42,86 2,17 5,83 37,14 4,92
74 Kacper Jaroszuk 11 4,73 25,27 1,45 4 36,36 0,55 3,09 17,65 0,18 0,36 50 2 7,09 28,21 2
75 Leszek Kobus 7 4,14 29,86 1,14 3 38,1 0,43 2 21,43 0,57 1 57,14 1,57 5 31,43 7
76 Hubert Bielski 12 4,08 19,25 1,83 4,25 43,14 0 0 0 0,42 1,17 35,71 1,83 4,25 43,14 8,67
77 Paweł Szajowski 10 3,9 19,7 0,6 2,7 22,22 0,8 2,3 34,78 0,3 0,5 60 1,4 5 28 3,2
78 Jakub Kurcewicz 5 3,8 15 1,6 4,6 34,78 0 0,6 0 0,6 0,8 75 1,6 5,2 30,77 0,6
79 Maciej Matosiuk 11 3,73 23,45 0,64 2,09 30,43 0,73 2,45 29,63 0,27 0,73 37,5 1,36 4,55 30 5,36
80 Tomasz Waleszczyk 12 3,67 19,17 1,33 2,67 50 0,25 1,17 21,43 0,25 0,5 50 1,58 3,83 41,3 3,83
81 Wojciech Jonio 4 3,5 15,5 1,5 5 30 0 2,5 0 0,5 1,75 28,57 1,5 7,5 20 -2,25
82 Paweł Kaliszuk 10 3,5 18,7 1,1 2,5 44 0,3 2,1 14,29 0,4 0,4 100 1,4 4,6 30,43 5,7
83 Cezary Gil 5 3,4 15,8 1,2 3,4 35,29 0 0,2 0 1 1,6 62,5 1,2 3,6 33,33 4,8
84 Grzegorz Cholewa 8 3,38 26,75 0,88 2,25 38,89 0,5 1,13 44,44 0,13 0,75 16,67 1,38 3,38 40,74 3,88
85 Marcin Korwek 7 3,29 19,43 1,29 2,14 60 0,14 1,43 10 0,29 0,29 100 1,43 3,57 40 7,43
86 Karol Buczyłko 1 3 24 1 4 25 0 0 0 1 3 33,33 1 4 25 2
87 Sebastian Miękus 3 3 24,67 1,33 5 26,67 0 0 0 0,33 0,33 100 1,33 5 26,67 4,67
88 Paweł Karpiuk 4 2,5 14,75 0,75 2,25 33,33 0 1,75 0 1 1 100 0,75 4 18,75 1,5
89 Przemysław Kamiński 5 2,4 22,2 1,2 4,8 25 0 0,2 0 0 0 0 1,2 5 24 1,6
90 Sławomir Siergiejczyk 4 2,25 11,5 0,5 1,75 28,57 0,25 0,5 50 0,5 0,5 100 0,75 2,25 33,33 1,25
91 Robert Potapczyk 12 2,17 21,25 0,25 1,92 13,04 0,33 2,67 12,5 0,67 1,33 50 0,58 4,58 12,73 2,67
92 Jakub Jakubiec 1 2 10 1 3 33,33 0 1 0 0 2 0 1 4 25 2
93 Krystian Wojciechowski 5 2 16 0,6 1,4 42,86 0,2 0,6 33,33 0,2 0,4 50 0,8 2 40 3,8
94 Przemysław Boguta 3 1,67 10,67 0,33 1,33 25 0,33 2,33 14,29 0 0 0 0,67 3,67 18,18 2,67
95 Marcin Szydłowski 8 1,63 21,75 0,63 2 31,25 0 0,13 0 0,38 0,75 50 0,63 2,13 29,41 3,13
96 Artur Śmietanka 2 1,5 14 0 0 0 0,5 2 25 0 0 0 0,5 2 25 2,5
97 Adam Jankowski 3 1,33 10 0,67 1,33 50 0 0,67 0 0 0 0 0,67 2 33,33 1,67
98 Sebastian Rydzewski 2 1 18 0,5 2,5 20 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 16,67 1,5
99 Mateusz Zalewski 6 1 13 0,5 2 25 0 0 0 0 0,33 0 0,5 2 25 1
100 Wojciech Dackiewicz 7 0,86 20 0,43 2,57 16,67 0 0 0 0 0 0 0,43 2,57 16,67 3,71
101 Maciej Wiśniewski 9 0,78 12,22 0 0,67 0 0,11 1,78 6,25 0,44 0,67 66,67 0,11 2,44 4,55 0,56
102 Cezary Matys 6 0,5 16 0 0,83 0 0,17 1,83 9,09 0 0 0 0,17 2,67 6,25 0,17
103 Krzysztof Baszko 3 0 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
104 Marcin Dańko 4 0 5,5 0 0,75 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,25 0 -1,25
105 Piotr Iwanowicz 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,67
106 Marcin Kozłowski 1 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
107 Paweł Szmundiak 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1